Kahalagahan ng Pag-Unawa sa Gamot ng Manok

Kahalagahan ng Pag-Unawa sa Gamot ng Manok

Ang pagkakaroon ng malulusog na mga manok ay isa lamang sa mga nais ng mga taong nag-aalaga ng mga ito. Upang makamit ang kalusugan ng manok, kinakailangan na maunawaan ng mga magsasaka ang bawat gamot ng manok upang magkaroon sila ng sapat na impormasyon kung paano ito makakatulong sa pagpapagaling sa manok na may sakit.

Tandaan na ang mga gamot ay mahalaga upang maagapan ang sakit ng manok o makaiwas na lumubha pa ang kanilang sakit. Kung ito’y hindi mong uunawain, maaaring makapagbigay ka ng maling gamot na lalong magpapalala sa kanilang sakit.

Sa First Fil-Bio I/E Corp., kami ay nagbibigay ng mga consultation services sa aming mga kliyente patungkol sa mga gamot ng manok upang magamit nila ang gamot ng tama.

Kahalagahan ng Pag-Unawa sa Gamot ng Manok

Mga Karaniwang Sakit ng Manok

Hindi na sorpresa sa maraming tao na ang mga manok ay nagdudulot ng maraming benepisyo sa ating buhay, tulad ng pagkakaroon ng sariwang mga itlog at karne na masustansiya at nagbibigay-lakas sa ating katawan.

Gayunpaman, tulad ng ibang mga hayop, ang mga manok ay maaari ring magkasakit, at ang mga sakit nito ay ang Bird Flu, Newcastle Disease, Gates, Arthritis, Tendovaginitis, at iba pa.

Ang mga sakit na ito’y maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na kalagayan para sa ating mga alagang manok. Maaari rin itong magdulot ng malaking pinsala sa industrisya ng manok, lalo na kung magkaroon ng paghahawa-hawa ng sakit ang mga manok.

Iba’t-Ibang Uri ng Gamot Na Maaaring Gamitin Para sa Mga Sakit ng Manok

Iba’t-Ibang Uri ng Gamot Na Maaaring Gamitin Para sa Mga Sakit ng Manok

Iba’t-Ibang Uri ng Gamot Na Maaaring Gamitin Para sa Mga Sakit ng Manok

Ang mga manok ay hindi immune sa mga sakit. Kung hindi agad maagapan ito, maaaring kumalat ang sakit sa mga kalapit nitong manok at magdulot ng malawakang pinsala sa kani-kanilang kalusugan. Kaya’t mahalagang malaman ang mga gamot ng manok at mga bakuna nito upang maprotektahan sila mula sa mga sakit.

Mula sa mga antibiotic hanggang sa mga supplements, ang First Fil-Bio I/E Corp. ay mayroong iba’t-ibang uri ng gamot na makakatulong upang gumaling ang manok na may sakit.

Mga Dapat Tandaan sa Paggamit ng mga Gamot at Bakuna sa Manok

Mga Dapat Tandaan sa Paggamit ng mga Gamot at Bakuna sa Manok

Ang mga manok ay nangangailangan ng mga gamot at bakuna hindi lamang upang mabuhay sila ng matagal, kundi upang masiguro na sila ay may sapat na resistensiya laban sa mga sakit na maaari nilang makuha sa kapwa nilang mga manok o sa kanilang paligid.

Narito ang mga bagay na kailangan mong alamin sa paggamit ng mga gamot at bakuna ng manok.

Sundin ang mga Panuto na Nakalagay sa Gamot o Bakuna

Sundin ang mga Panuto na Nakalagay sa Gamot o Bakuna

Kapag nanggagamot o nagbabakuna ng manok, ang una mong gawin ay basahin ang mga panuto o instruksiyon na nakalagay sa pakete ng mga gamot ng manok pati na sa mga bakuna nito. Mahalagang sundin mo ang mga nakasulat doon upang matiyak na magiging epektibo ang mga ito sa manok. Bilang resulta, maiiwasan mo ang posibilidad na mapahamak ang manok dahil hindi mo binasa ng maayos ang panuto.

Pagkatapos basahin ang panuto, tiyaking masusunod mo ang tamang dosage o dami ng gamot na ibibigay sa manok. Hindi ka dapat magdadagdag o magbabawas ng dosage ng hindi nagpapakonsulta sa isang eksperto sa pagpapagaling ng manok.

Sundin ang Tamang Oras o Araw nang Pagbibigay ng Gamot o Bakuna

Sundin ang Tamang Oras o Araw ng Pagbibigay ng Gamot o Bakuna

Maliban sa pagsisiguro sa tamang dosage ng gamot ng manok at ng mga bakuna nito, importante rin ang pagbibigay ng mga ito sa tamang oras at araw. Ito’y sa kadahilanan na ang mga manok ay iba-iba ang edad, kondisyon at iba pa, kaya may nakalaan na oras kung kailan sila dapat uminom ng gamot o magpabakuna.

Ang mga manok na nasa katandaan na ng gulang ay dapat mabigyan ng proteksiyon kung kaya’t dapat silang bakunahan sa tamang araw at oras. Sa kabilang banda, importanteng bigyan ito ng gamot sa tamang mga interval upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at matiyak ang kalusugan nito.

Itago ang mga Gamot o Bakuna sa Tamang Lalagyan

Itago ang mga Gamot o Bakuna sa Tamang Lalagyan

Huwag kalimutan na dapat tama ang pag-iimbak ng mga gamot ng manok upang masigurong mabisa ito kapag ibinibigay sa kanila.

Ang pagtatago ng mga gamot at bakuna ng manok sa tamang paraan ay makakatulong upang masigurong maayos ang temperatura ng mga gamot at bakuna, walang mangyayaring aksidente sa mga ito, at nasa tamang kundisyon ang mga ito.

Kumonsulta Muna sa Eksperto Bago Magbigay ng Gamot o Bakuna sa Manok

Kumonsulta Muna sa Eksperto Bago Magbigay ng Gamot o Bakuna sa Manok

Kapag may sakit ang iyong mga manok, natural lang na nais mong magbigay ng gamot o bakuna sa kanila upang gumaling. Ngunit bago ka magbigay ng anumang bakuna o gamot sa manok, kumonsulta muna sa isang eksperto sa larangan ng poultry health.

Ang pagkonsulta rito ay magbibigay sa ‘yo ng tamang kaalaman tungkol sa mga sakit na maaaring maranasan ng mga manok at sa tamang mga gamot o bakuna na dapat ibigay.

Mga Tips sa Pag-aalaga ng Manok Upang Mapanatili ang Kalusugan

Mga Tips sa Pag-aalaga ng Manok Upang Mapanatili ang Kalusugan

Sa pamamagitan ng mga tips sa pag-aalaga ng mga manok, mapipigilan ang mga sakit at mapapabuti ang kanilang kalagayan.

Ating alamin ang mga importanteng tips na dapat mong isaalang-alang sa pag-aalaga ng mga manok.

Bigyan ng Malinis na Inumin at Pagkain Upang Mas Umayos ang Kalagayan

Bigyan ng Malinis na Inumin at Pagkain Upang Umayos ang Kalagayan

Ang mga manok ay maaaring kumain ng iba’t-ibang uri ng pagkain upang mapanatili ang kanilang kalusugan at produktibidad sa iyong negosyo. Kabilang sa mga kanilang kinakain ay ang lettuce, kale, turnip greens, strawberries, cucumber, broccoli, carrots, pakwan, at kalabasa.

Ugaliin din silang painumin ng malinis na tubig upang makaiwas sa anumang mikrobyo na maaring dulot ng kontaminadong inumin.

Panatilihing Malinis ang Kanilang Tirahan

Panatilihing Malinis ang Kanilang Tirahan

Kalimitang nakatira sa kubo ang mga manok upang maproteksiyunan sila sa mainit o maulan na panahon. Importanteng linisin ito upang hindi dumumi at maging resulta ng pagkakasakit ng mga manok, tulad ng respiratory at skin infections.

Kung mayroong nasira o maduming parte ng kanilang tirahan, agad itong palitan upang maiwasan ang pagdami ng mga mikrobyo o bacteria. Gumamit ng disinfectant sa paglilinis upang matanggal ang mga nasabing dumi.

Bigyan ng Sapat na Ventilation Upang Hindi Ito Mainitan

Bigyan ng Sapat na Ventilation Upang Hindi Ito Mainitan

Tulad natin, kailangan rin ng mga manok ng sapat na ventilation upang mapanatili ang tamang temperatura sa loob ng kanilang tirahan. Ito’y dahil kapag sobrang init sa loob ng kanilang tirahan, maaari itong makaapekto sa kanilang kalusugan o maging sanhi pa ng pagkamatay sa labis na init.

Lagyan ng sapat na butas o bintana ang kanilang tirahan upang makapasok ang sariwang hangin at maging komportable sila.

Pabakunahan ang Manok Base sa Tamang Schedule

Pabakunahan ang Manok Base sa Tamang Schedule

Ang pagbabakuna sa mga manok ay isang epektibong paraan upang magkaroon sila ng sapat na resistensiya. Ngunit, mangyayari lamang ito kung susundin mo ang tamang araw at schedule ng pagpapabakuna sa kanila.

Ang mga bakuna ay may mga aktibong sangkap na nagbibigay ng lakas sa mga manok upang labanan ang sakit nila. Kaya naman sundin ang sinabing schedule ng eksperto patungkol sa araw ng bakuna ng iyong manok upang mapanatili ang kanilang kalusugan.

Bigyan ng Mabisang Gamot ang Iyong mga Manok sa Tulong ng First Fil-Bio!

Huwag nang patagalin pa ang pagpapagamot sa iyong mga manok. Bigyan sila ng agaran at epektibong lunas upang mapanatili ang kanilang kalusugan sa tulong ng First Fil-Bio.

Kami ay mayroong mabibisang gamot sa manok at mga bakuna na may kakayahang labanan ang iba’t-ibang uri ng sakit ng manok.

Para sa iba pang impormasyon, mag-iwan lamang ng mensahe sa First Fil-Bio. Kami ay palaging nandito para sa inyo!