Paano Makakaiwas ang Manok Mula sa mga Bacterial Infection

08/06/2023

Paano Makakaiwas ang Manok Mula sa mga Bacterial Infection

Paano makakaiwas ang manok mula sa mga bacterial infection?

  1. Regular na pagsusuri sa kalusugan ng mga manok
  2. Pagpapanatili ng istriktong kalinisan sa kulungan
  3. Pag-quarantine sa mga bagong manok
  4. Pagbibigay ng balanseng pagkain at malinis na tubig
  5. Paniniguro na hindi nagsisiksikan ang mga manok sa kulungan

Ang pag-aalaga ng mga manok sa ating bansa ay isa sa karaniwang hanapbuhay ng ating mga kababayan. Ito ay may malaking ambag hindi lamang sa ating pang-araw-araw na pagkain kundi pati na rin sa ibang mga negosyanteng nangangailangan ng mga manok para sa kanilang kabuhayan.

Ang malusog na manok ay nagbibigay ng magandang klaseng karne at itlog na p’wedeng ibenta. Ngunit sila ay maaring magkaroon ng mga bacterial infection na maaaring magpababa ng kanilang kalusugan at produksiyon.

Narito ang mga hakbang kung papaano makakaiwas ang manok mula sa mga bacterial infection.

Regular na Pagsusuri sa Kalusugan ng mga Manok

Ang regular na pagsusuri sa kalusugan ng mga manok ay isang mahalagang hakbang upang masiguro ang kanilang kalagayan. Dapat mong bantayan ang mga pagbabago sa kanilang pagkilos, di-pangkaraniwang tunog, at pagbabago sa kanilang hitsura.

Kapag napansin mo ang anumang palatandaan ng sakit, tulad nang pagkakaroon ng labis na pagkawala ng balahibo sa kanilang mga pakpak, pagkawala ng gana sa pagkain, o pagkatamlay, agad na kumunsulta sa isang beterinaryo para sa agarang lunas. Huwag isawalang-bahala ang mga sintomas na iyong mapapansin dahil maari itong lumala.

Iyong tandaan na may iba’t-ibang sakit na p’wedeng tumama sa mga ito, lalo na kung nag-iiba-iba ang panahon o klima. Kung kaya’t huwag makampante at umasa sa mga payo ng mga hindi eksperto sa mga usaping ito.

Pagpapanatili ng Istriktong Kalinisan sa Kulungan

Pagpapanatili ng Istriktong Kalinisan sa Kulungan

Ang isang malinis at maayos na kapaligiran ay mahalaga upang maiwasan ang bacterial infection sa mga manok.

Narito ang iba’t-ibang uri ng mga sakit na maaaring makuha ng ating mga manok:

Avian Influenza o Bird Flu

Ang Avian influenza o bird flu ay isang nakahahawang sakit sa paghinga na dulot ng mga virus ng influenza.

E. Coli (Escherichia Coli)

Ang E. Coli ay kadalasang kumakalat sa mga hayop tulad ng manok sa pamamagitan ng dumi ng mga nahawaang hayop, kontaminadong pagkain, o kapaligiran.

Histoplasmosis (Histoplasma Capsulatum)

Ang histoplasmosis ay isang impeksiyon na dulot ng fungus na matatagpuan sa kapaligiran, partikular sa lupa na naglalaman ng maraming dumi ng ibon.

Salmonellosis (Salmonella spp.)

Ang Salmonella ay isang bacteria na naipapasa mula sa dumi ng hayop patungo sa iba ring hayop.

Dahil dito, kinakailangang linisin ang kanilang mga kulungan araw-araw nang maalis ang anumang dumi na dulot ng kanilang pinagkainan at iba pa. Siguraduhing maayos mong tatapon ang dumi upang ito ay hindi pamugaran ng mga bacteria.

Ang paglilinis ay hindi lamang magpapanatili ng kalusugan ng mga manok kundi pati na rin ng kalusugan ng mga taong namamahala sa kanila.

Pag-Quarantine sa mga Bagong Manok

Kapag may mga bagong manok na dadalhin sa kulungan, mahalagang sumailalim muna sila sa quarantine period. Ito ay upang masigurong ang mga bagong manok ay walang dala-dalang sakit na maaaring makahawa sa iba pang mga manok.

Ilagay sila sa hiwalay na lugar at i-monitor sila nang maigi ng ilang araw upang makita kung mayroon silang mga sintomas ng sakit bago payagang makihalubilo sa ibang manok.

Pagbibigay ng Balanseng Pagkain at Malinis na Tubig

Pagbibigay ng Balanseng Pagkain at Malinis na Tubig

Ang tamang nutrisyon ay mahalaga rin upang mapalakas ang kalusugan ng mga manok at mapanatili silang maliksi. Siguraduhing ang kanilang pagkain ay may sapat na mga bitamina at mineral na kinakailangan nila pati na rin ang kanilang inumin. Dapat ay malinis ito at palaging bago upang maiwasan ang pagkalat ng mga bacteria mula sa tubig na iniinom nila.

Paniniguro na Hindi Nagsisiksikan ang mga Manok sa Kulungan

At pang-huli, huwag mong hayaan na maraming manok ang magsisiksikan sa iisang kulungan. Dahil ito’y maaaring magdulot ng stress sa kanila, na maaaring maging dahilan upang maging mas madali silang mahawaan ng mga bacterial infection.

Tiyakin na may sapat na espasyo upang malaya silang kumilos at hindi magsiksikan. Kaya naman bago ka mag-alaga ng mas maraming manok, siguraduhin mong may nakahanda kang bagong kulungan na kaya silang i-accommodate lahat.

Key Takeaway

Sa pamamagitan nang pagsunod sa mga hakbang na ating napag-usapan, mas malalaman mo ang mga pamamaraan kung paano makakaiwas ang manok mula sa mga bacterial infection upang sila’y mas maging malusog at produktibo. Ang pangangalaga sa kalusugan nila ay hindi lamang naglalayon ng mas mataas na produksiyon kundi pati na rin ang pangangalaga sa kanilang populasyon.

May mga iba’t-ibang gamot na mabisa para sa manok na maari mong makuha dito sa First Fil-Bio. Huwag mag-atubili na magpadala ng mensahe sa amin. Ang aming magagaling na eksperto ay handang tumugon sa inyong mga tanong para sa kaligtasan ng inyong mga alagang manok.

Share on

MORE BLOGS

Mga Sanhi at Epekto ng Panahon sa Marek’s Disease

02/22/2024

Overview Ang Marek’s Disease ay isang malaking hamon para sa mga nagtataguyod ng industriya ng manok. Ang pag-unawa sa mga…

Read More

Paraan nang Paglilinis para sa Pag-iwas sa Marek’s Disease

02/20/2024

Ano ang mga hakbang sa paglilinis na maaaring gawin upang mapigilan ang pagkalat ng Marek’s Disease? Paggawa ng biosecurity practices…

Read More

Paano Pangasiwaan ang Egg Drop Syndrome sa mga Manok

02/16/2024

Overview Ang Egg Drop Syndrome ay isang sakit ng manok na maaaring makaapekto sa produksyon ng itlog, sanhi ng viral…

Read More