Pangunahing Mga Gamot sa Infectious Bursal Disease sa Manok

01/10/2024

Pangunahing Mga Gamot sa Infectious Bursal Disease sa Manok

Overview

  • Ang Infectious Bursal Disease o IBD ay dulot ng isang virus na maaaring magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng manok.
  • Sa pamamagitan ng tamang pagsusuri at agarang pagtukoy sa mga sintomas, maaari nating malaman kung ang ating mga manok ay apektado na ng IBD.
  • Bagamat wala pang kumpletong gamot para sa IBD, may mga paraan at gamot na maaring makatulong upang kontrolin at maiwasan ang sakit na ito.

Ang manok ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit, tulad ng ibang mga alagang hayop, maaari rin silang maging biktima ng iba’t-ibang sakit na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan. Isa sa mga panganib na ito ay ang Infectious Bursal Disease o IBD.

Ang IBD ay dulot ng isang virus na tinatawag na infectious bursal disease virus (IBDV). Ito ay may kakayahang mabuhay sa iba’t-ibang kondisyon ng kapaligiran, kaya’t mahirap itong alisin o gawing ligtas. Sa pag-unlad ng teknolohiya at pagsusuri sa mga sakit ng manok, natuklasan ang ilang pangunahing mga gamot sa Infectious Bursal Disease sa manok at paraan sa pagkontrol dito.

Ano ang mga Sintomas ng Infectious Bursal Disease sa manok?

Ano ang mga Sintomas ng Infectious Bursal Disease sa manok?

Ang IBD ay isang malaking isyu para sa mga nag-aalaga ng manok dahil sa mabilis nitong pagkalat at epekto nito sa kalusugan ng mga manok. Sa kabila nito, ang maagang pagtuklas at pagkilala sa mga sintomas nito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga alagang manok.

Panginginig ng Katawan

Ang pagiging takot o panginginig ng mga manok ay maaaring maging isang maagang palatandaan ng Infectious Bursal Disease. Kapag sila ay nagpapakita nang ganitong kakaibang kilos, ito ay maaaring magbigay ng malaking impormasyon hinggil sa kanilang kalusugan. Ang panginginig ng kanilang katawan ay nagpapakita rin nang hindi karaniwang kondisyon ng kanilang sistema.

Magulong Ayos ng Balahibo

Ang mga manok na apektado ng IBD ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa kanilang panlabas na anyo, lalo na sa kanilang balahibo. Ang mga balahibo nila’y nakaangat o hindi maayos tignan. Makikita mo ang kanilang mga balahibo na tila nagkakalat, kung kaya’t hindi nila maipakikita ang kanilang natural at kaakit-akit na anyo.

Kakulangan nang Ganang Kumain

Ang pagkakaroon ng kakaibang kawalan ng gana sa pagkain ng manok ay maaaring senyales din ng problema sa kanilang kalusugan. Kapag sila ay nagpapakita ng kahinaan sa pagkain, ito ay naglalarawan nang hindi pangkaraniwang pagbabago sa kanilang kagustuhan na maaaring may kinalaman sa sakit o kondisyon.

Mga Pangunahing Gamot at Paraan sa Pagkontrol ng IBD

Mga Pangunahing Gamot at Paraan sa Pagkontrol ng IBD

Bagamat wala pang direktang gamot para sa Infectious Bursal Disease, may iba’t-ibang paraan at gamot na maaaring makatulong sa pagkontrol o pag-iwas sa sakit na ito.

Bakuna Laban sa IBD

Ang pinakamahalagang hakbang sa pag-iwas sa IBD ay ang pagbibigay ng tamang bakuna. Sa Pilipinas, mayroong bakunang maaaring gamitin, tulad ng CEVAC® ND IBD K, laban sa Newcastle Disease at Infectious Bursal Disease. Ito ay inirerekomenda para sa breeder-type chicken flocks na nauna nang nabakunahan laban sa IBD at ND gamit ang live virus vaccines. Ang mga manok na nabakunahan nito ay may mga maternal antibodies na nagbibigay ng proteksyon sa kanila.

Aktibong Pagsusuri at Agarang Paggamot

Mahalaga ang regular na pagsusuri at agarang pagtukoy sa mga sintomas ng IBD. Ito’y upang maging maagap sa pagtugon sa anumang problema sa kalusugan ng ating mga manok. Ito nagbibigay-daan sa mga nag-aalaga na maagang makita ang anumang palatandaan ng IBD, tulad ng panghihina, pag-iiba ng ugali ng manok, o pagbabago sa anyo nila.

Mahusay na Nutrisyon

Ang wastong nutrisyon ay pangunahing hakbang sa pangangalaga ng kalusugan ng manok. Mahalaga ang tamang pagkain na may kaukulang mga bitamina at amino acids upang mapalakas ang kanilang resistensya sa sakit.

Isang mahusay na halimbawa nito ay ang paggamit ng mga produkto mula sa First Fil-Bio. Ang Mulano ay nagbibigay ng resistensya sa sakit at nagpapataas ng timbang ng mga manok. Samantalang ang Mulectrocon naman ay nakakatulong sa pagtutuwid ng mga kakulangan sa sustansiya at nagpapabuti sa kalusugan at paglaki nila.

Key Takeaway

Sa pagsusuri ng pangunahing mga gamot sa Infectious Bursal Disease sa manok, mahalagang alamin ang mga sintomas ng sakit na ito upang maiwasan ang pagkalat nito. Ang maagang pagkilala at tamang pangangalaga ay nagbibigay-daan sa kalusugan at tagumpay ng ating mga manok laban sa IBD.

Para sa seryosong pangangalaga at kalidad na produkto, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa First Fil-Bio. Ang aming mga produkto ay makakatulong sa pangangalaga ng manok at sa pangkalahatang tagumpay sa industriya ng pagsasaka. Tuklasin ang mga benepisyo ng First Fil-Bio para sa kalusugan ng iyong manok! We Serve to Heal.

Share on

MORE BLOGS

Mga Sanhi at Epekto ng Panahon sa Marek’s Disease

02/22/2024

Overview Ang Marek’s Disease ay isang malaking hamon para sa mga nagtataguyod ng industriya ng manok. Ang pag-unawa sa mga…

Read More

Paraan nang Paglilinis para sa Pag-iwas sa Marek’s Disease

02/20/2024

Ano ang mga hakbang sa paglilinis na maaaring gawin upang mapigilan ang pagkalat ng Marek’s Disease? Paggawa ng biosecurity practices…

Read More

Paano Pangasiwaan ang Egg Drop Syndrome sa mga Manok

02/16/2024

Overview Ang Egg Drop Syndrome ay isang sakit ng manok na maaaring makaapekto sa produksyon ng itlog, sanhi ng viral…

Read More